Tentamensservice

Student vid en bärbar dator

Om du läser på universitet, högskola eller yrkeshögskola så har du möjlighet att skriva din tentamen här hos oss.
Skicka en förfrågan om att skriva din tentamen till Marie som är tentamensansvarig.
Vi tar ut en avgift på 200 kronor/student och tentamen.
Vid tentamen hos oss ska du visa upp din legitimation, samt vara utrustad med nödvändigt material.
Självklart följer vi de regler och rutiner som gäller för respektive lärosäte.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023