Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Tentamensservice

Student vid en bärbar dator

Om du läser på universitet, högskola eller yrkeshögskola så har du möjlighet att skriva din tentamen här hos oss.
Skicka en förfrågan om att skriva din tentamen till Marie som är tentamensansvarig.
Vi tar ut en avgift på 200 kronor/student och tentamen.
Vid tentamen hos oss ska du visa upp din legitimation, samt vara utrustad med nödvändigt material.
Självklart följer vi de regler och rutiner som gäller för respektive lärosäte.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023