Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligaste frågorna vi får om kommunal vuxenutbildning.

Har du fler/andra frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Den kommunala vuxenutbildningen är till för dig som är vuxen och som saknar eller har en ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, som behöver komplettera din gymnasieutbildning för att få behörighet till högskolan, eller som vill byta yrkesbana. Vi erbjuder utbildningar på många olika nivåer.

Vår studie- och yrkesvägledare Maria Lissmors hjälper dig gärna med din ansökan.

Våra ansökningshandlingar uppdateras för tillfället. Inom kort kommer ansökningsblanketter att finnas tillgängliga här på webbplatsen.

Ja, i de flesta fall. Vi hjälper dig att lägga upp en studieplan som passar dig.

Ja, vissa kurser kan du läsa helt på distans via ett utbildningsföretag som heter Arena utbildning Länk till annan webbplats.. I matematik och engelska har vi lärare på plats som handledare. Kontakta oss så diskuterar vi just dina förutsättningar för distansstudier.

Du lämnar alltid din ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Det är vuxenutbildningens rektor som beslutar om din hemkommun ska stå för de kostnader som den andra kommunen i så fall kommer att kräva. Om du får din ansökan beviljad skickas din ansökan sedan till den aktuell kommunen för sedvanligt urval. Ta gärna kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för mer information och vägledning inför ditt studieval.

Du är behörig för att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. Den nya skollagen ger också kommunerna möjlighet att i vissa fall anta elever som inte uppfyller ålderskravet. En särskild ansökan krävs i så fall. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vi har löpande intag på våra kurser så du kan söka när du vill. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att få veta mer.

Nej, all undervisning på vuxenutbildningen är kostnadsfri. Det enda du får betala för är din egen kurslitteratur och annat studiematerial.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022