Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligaste frågorna vi får om kommunal vuxenutbildning.

Har du fler/andra frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från gurnd- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning. Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux.
När du börjar studera på komvux har du rätt till en individuell studieplan som Studie- och yrkesvägledaren upprättar tillsammans med dig.
Alla utbildningar som kommunen ansvarar för ar avgiftsfria, men du behöver själv köpa den litteratur du behöver.

Vår studie- och yrkesvägledare Maria Lissmors hjälper dig gärna med din ansökan.

Ansökningsblanketter finns under de olika utbildningarna.

Ja, i de flesta fall. Vi hjälper dig att lägga upp en studieplan som passar dig.

Ja, vissa kurser kan du läsa helt på distans via ett utbildningsföretag som heter Arena utbildning Länk till annan webbplats.. I matematik och engelska har vi lärare på plats som handledare. Kontakta oss så diskuterar vi just dina förutsättningar för distansstudier.

Du lämnar alltid din ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Det är vuxenutbildningens rektor som beslutar om din hemkommun ska stå för de kostnader som den andra kommunen i så fall kommer att kräva. Om du får din ansökan beviljad skickas din ansökan sedan till den aktuell kommunen för sedvanligt urval. Ta gärna kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för mer information och vägledning inför ditt studieval.

Du är behörig för att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. Den nya skollagen ger också kommunerna möjlighet att i vissa fall anta elever som inte uppfyller ålderskravet. En särskild ansökan krävs i så fall. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vi har löpande intag på våra kurser så du kan söka när du vill. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att få veta mer.

Nej, all undervisning på vuxenutbildningen är kostnadsfri. Det enda du får betala för är din egen kurslitteratur och annat studiematerial.

Senast uppdaterad: 8 april 2024