Vidareutbildningar för företag

Behöver ditt järnvägsföretag kompetensutveckling? Vi erbjuder utbildningslösningar i bland annat banteknik, kap och slip samt på- och termitsvetsning. Vi anpassar utbildningarna efter ditt företags behov och startar dem löpande.

En person som svetsar på ett järnvägsspår.

För tillfället kan vi erbjuda följande kurser:

  • Banteknik
  • Formsvets
  • Grundutbildning skydds- och säkerhetsledare (Basäskydd). Kontakta oss för mer information
  • Kapning och slipning
  • På- och reparationssvets av räls och spårkorsningar
  • Stabilitetspåverkande arbeten i spår (Bastab). Kontakta oss för mer information
  • Termitsvetsning
  • Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM). Kontakta oss för mer information
  • Vistas i spår (Basävista). ontakta oss för mer information
  • Repetitionsutbildningar för ovanstående

Hör gärna av dig för att diskutera just ditt företags utbildningsbehov med oss.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022