Kapning och slipning

Vår företagskurs Kapning och slipning av rälsmaterial omfattar 15 arbetsdagar, fördelat på 36 timmar teori och 72 timmar praktik.

Närbild på svetsning av en järnvägsräls.

Erfarna lärare, flera av dem fortfarande yrkesverksamma på spåret, undervisar på vår utbildning Kapning och slipning, som är godkänd av Transportstyrelsen och Trafikverket. Det garanterar en praktisk utbildning med nära anknytning till det verkliga arbetslivet.

Den teoretiska delen av utbildningen utgår från Trafikverkets föreskrifter, men innehåller ett bearbetat material, filmer och bilder, allt för att undervisningen ska bli så lättförståelig och konkret som möjligt.

Vi erbjuder möjligheter till ett flexibelt kursupplägg utifrån era behov och önskemål.

 •  Heta arbeten
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Maskiner och hjälputrustning
 • Allmänt om spårsvetsning
 • Det skarvfria spåret
 • Skär- och värmemetoder för ”svarta material”
 • Kapmetoder av räler
 • Borrning av räler
 • Slipmoment av räler
 • Kännedom om spårledningskrav
 • Arbetsmiljö/ergonomi
 • Kunskapsprov

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Behärska kraven i Svenska Brandförsvarsföreningens utbildning i Heta arbeten.
 • Kunna montera och säkerhetsmässigt behärska gasutrustning samt handha utrustningen vad gäller gastryck och skärtekniker i material av olika tjocklek.
 • Utföra slipning av rälsmaterial med slipmaskin, samt kontrollera dess resultat.
 • Behärska förvärmningen av rälsmaterial samt temperaturgränser.
 • Kapa och borra räler med den utrustning som gäller för räl.
 • Vara insatt i de arbetsmiljömässiga aspekterna vid kap- och slipning.

Snabbfakta kursen Kapning och slipning

 • Kurskod: JVS 102, version F1
 • Förkunskaper: Banteknik JVS 101 (eller motsvarande utbildning på
  Järnvägsskolan i Ängelholm)
 • Kursstart: Efter överenskommelse
 • Kurstid: 15 arbetsdagar
 • Plats: Vansbro
 • Anmälan: Görs till kursansvarig Erik Gyllenvåg, telefon 0281-754 62
Senast uppdaterad: 15 december 2021