Grundläggande vuxenutbildning

Kvinna som arbetar vid en dator.

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Många av kurserna är uppdelade i delkurser, det vill säga flera mindre kurser. Dina förkunskaper avgör vilken delkurs du ska börja på.

Det kan vara möjligt att kombinera studierna med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller med kurser på gymnasienivå.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå.

Efter avslutade studier kan du beställa ett utdrag ur betygskatalogen.

Lärcentrum Vansbros logotype
Efter att du har tryckt på Skicka knappen måste du gå tillbaka och trycka på plusset vid Ansökan igen och kolla så att det står "Din ansökan är skickad". Gör det inte det fattas det uppgifter som måste finnas med i ansökan
ÅrMåDa-XXXX
Jag önskar läsa på:
Jag önskar läsa på:
Studiefinansiering:
Studiefinansiering:Kurser
KurserSlutbetyg på grundläggande nivå (grundskola) kan du få om du fått lägst betyg E/G i alla
delkurserför svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

För att få ett slutbetyg utfärdat tar du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare.

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid före kursslut om du behöver en förlängning.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Senast uppdaterad: 2 april 2024