Grundläggande vuxenutbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå riktar sig till dig som inte gått klart grundskolan, eller som är färdig med dina SFI-kurser. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du behöver ha för att delta i samhälls- och arbetslivet, och hjälp vidare till fortsatta studier.

Kvinna som arbetar vid en dator.

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är upplagd som kurser med egna kursplaner. Utbildningen riktar sig till dig som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan.

Du som bor i Sverige har rätt att gå grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år, om du saknar grundskolekunskaper.

Varje kommun ansvarar för att invånare som har rätt till utbildningen och vill studera, får det. Kommunen ska också aktivt försöka motivera personer som har rätt till utbildningen, att faktiskt välja att gå den.

Kan kombineras

Du kan alltid kombinera vuxenutbildning på grundläggande nivå med andra studier hos oss. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar, och vi erbjuder studier enskilt eller i grupp på tider som passar dig. Tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare, Länk till annan webbplats. samt våra lärare, gör du upp en individuell studieplan.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022