Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Lärlingsutbildning

Genom lärlingsutbildning har du en unik möjlighet att utbilda dig till ditt drömyrke- direkt på ett lokalt företag.

Genom våra lärlingsutbildningar utbildar du dig direkt in i det yrke du är intresserad av. Utbildningen är gratis och du kommer att spendera den mesta av din studietid på ett företag inom din valda bransch, där du går som lärling.

Utbildningen är i regel mellan en och fyra terminer lång och du har möjlighet att söka studiemedel.

Är du intresserad av Lärlingsutbildningen? Kontakta oss så diskuterar vi möjligheterna.


Senast uppdaterad: 11 juli 2023