SFI, Svenska för invandrare

SFI betyder Svenska för invandrare. Kurserna är till för dig som inte kan svenska så bra än. När du går på SFI får du grunderna i svenska språket. Du får också lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Närbild på en kvinna i slöja.

För att få vara med i SFI måste du ha svenskt personnummer, ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Vansbro kommun. Det är meningen att du som deltagare så snabbt som möjligt ska få arbete eller studera vidare. SFI-kurserna kan du börja så fort du blir antagen. Utbildningen är gratis och den finns på flera olika nivåer. Eftersom den inte kostar något så kan du inte få studiestöd.

Inom SFI erbjuder vi tre olika studievägar för att alla ska kunna hitta en väg som ska passa de egna förutsättningarna. Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål och du påbörjar dina studier inom den studieväg och kurs som passar dig bäst. Du kan välja att avsluta utbildningen när du vill, men tanken är att du alltid ska ha möjlighet att studera till och med kurs D. Kunskapskraven för en kurs är desamma, oavsett vilken studieväg du väljer.

Våra studievägar

  • Studieväg 1 innehåller kurserna A, B, C och D
  • Studieväg 2 innehåller kurserna B, C och D
  • Studieväg 3 innehåller kurserna C och D

Studieväg 1 vänder sig i första hand till dig som inte studerat så mycket tidigare, och studieväg 3 till dig som är van att studera.

Kan kombineras

Vilken studieväg som passar just dig och vilken kurs du ska börja på avgör vi tillsammans genom att se över dina kunskaper, förutsättningar och annat som kan vara viktigt.

När du fått godkänt i en kurs får du betyg. Om du inte blivit godkänd kan du istället få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Du kan börja på SFI nästan när du vill och du läser i din egen takt. Du kan kombinera SFI med andra kurser.

Ansökan till Svenska för invandrare / Application to Swedish for immigrants

Senast uppdaterad: 25 november 2022