SFI, Svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Källa: Skolverket

Närbild på en kvinna i slöja.
Lärcentrum Vansbros logotype
Efter att du har tryckt på Skicka knappen måste du gå tillbaka och trycka på plusset vid Ansökan igen och kolla så att det står "Din ansökan är skickad". Gör det inte det fattas det uppgifter som måste finnas med i ansökan
ÅrMåDA-XXXX
Tidigare SFI studier/ Previous SFI studies * (obligatorisk)
Tidigare SFI studier/ Previous SFI studies


Kurs / Course
Kurs / Course

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid före kursslut om du behöver en förlängning.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024