Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

SFI, Svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Källa: Skolverket

Närbild på en kvinna i slöja.
Lärcentrum Vansbros logotype
ÅrMåDA-XXXX
Tidigare SFI studier/ Previous SFI studies * (obligatorisk)
Tidigare SFI studier/ Previous SFI studies


Kurs / Course
Kurs / Course

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid före kursslut om du behöver en förlängning.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Senast uppdaterad: 12 september 2023