Uppdragsutbildning för företag

Vi har ett uppdrag om att samordna kompetensutveckling för företag och kommunala verksamheter i Vansbro kommun. Vi strävar efter att alltid hitta nya kvalitativa och smarta lösningar för att tillgodose företagens behov.

En man som sitter och arbetar vid en dator.

Vi anordnar utbildningar i Vansbro med handplockade utbildare från hela landet för att tillgodose just ert företags behov. Utifrån önskemål anordnar vi också föreläsningar, workshops och temadagar.

Utbildningarna kan vara generella, eller anpassade till just ert företags förutsättningar. Era önskemål styr utbildningens upplägg.

Fördelaktigt

Det finns många fördelar med att utbilda sig på hemmaplan. Bland annat lägre kursavgifter, tidsbesparingar och minskat behov av dyra och klimatbelastande resor med logi.

Vi kan även hjälpa er att inventera företagets/organisationens kompetensbehov och att söka ekonomiskt stöd från EU.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022