Om yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, i nära samverkan med näringslivet. Innehållet utvecklas i takt med arbetslivets krav. För dig som student är utbildningarna unika möjligheter att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Dessutom är de gratis och studiestödsberättigade. I Vansbro erbjuder vi YH-utbildningen spårsvets.

Närbild på en svetslåga.

YH-utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. På Yrkeshögskolans webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om det aktuella utbildningsutbudet. Kanske kan yrkeshögskolan vara vägen för dig

Du lär i verkligheten

Det är ute i verkligheten du faktiskt lär dig, knyter kontakter för livet och tar dina första riktiga steg mot din framtida yrkesroll. Alla YH-utbildningar består alltid av minst en tredjedel praktik och många studenter får jobb redan under praktiken.

Satsa på säkra jobbkort

En YH-utbildning får bara finnas om arbetsmarknaden har ett anställningsbehov. Du kan alltså vara säker på att det du lär dig är hett eftertraktat på arbetsmarknaden. Ett halvår efter avslutad utbildning har cirka 90 procent av eleverna fått jobb inom den aktuella branschen.

Lär dig om branschen från branschen

En YH-utbildning har alltid en ledningsgrupp med representanter från den aktuella branschen. Ledningsgruppen är med och tar fram innehållet i din utbildning. Dyker det upp nya krav på din yrkesroll under utbildningens gång kan kursernas innehåll ändras med kort varsel för att du alltid ska ha de mest aktuella verktygen med dig när du går ut.

Snabbaste vägen till jobb

På en YH-utbildning lär du dig bara det du verkligen har användning för i framtiden. Det förkortar din tid i skolbänken och låter dig fokusera på att bli så bra som möjligt på det som spelar roll.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen är statsbidragsfinansierad och gratis för eleven. Givetvis kostar det ändå med exempelvis läromedel, personlig utrustning, eventuellt dubbelt boende och resor, men du har inga kurskostnader.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022