Spårsvets - en yrkeshögskoleutbildning

Vår spårsvetsutbildning är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig praktisk och teoretisk kunskap för att kunna jobba som spårsvetsare i hela Norden. Utbildningen är på 55 veckor, vilket motsvarar 275 YH-poäng. Den bygger på ett nära samarbete mellan arbetslivet och järnvägsskolan och innehåller 20 veckors praktik.

Bild

Här kan du se en film om spårsvetsutbildningen

Lätt att få jobb

Det är brist på välutbildade spårsvetsare och du får ett ansvarsfullt och fritt jobb där du får vara utomhus och jobba praktiskt.Det finns många olika jobb att välja mellan och du får vara med och bygga en miljövänligare värld. Du behövs!

Urval

Utbildningen har 30 platser och är riksrekryterande. Urvalet grundar sig på gymnasiebetyg, personligt brev och en personlig intervju där vi bedömer lämpligheten. Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

Länk till ansökan Länk till annan webbplats.
Förutom dina personuppgifter och betyg ska din ansökan även innehålla ett personligt brev.

Instruktion personligt brev

Utbildningen omfattar 275 YH-poäng, vilket motsvarar 55 veckors heltidsstudier (5 YH-poäng= en veckas studier). 20 av veckorna är praktik, eller Lia, lärande i arbete, som det kallas, då du gör din utbildning ute på olika arbetsplatser i branschen.

 • Grundutbildning banteknik ,15 poäng
 • Fördjupning banteknik, 15 poäng
 • Allmänt järnvägsunderhåll, 20 poäng
 • Järnvägsengelska, 10 poäng
 • Kapning och slipning av räls, 15 poäng
 • Miljökunskap, 5 poäng
 • På- och reparationssvetsning av räls och spårkors, 25 poäng
 • På- och reparationssvets av spårväxlar, 20 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng
 • Säkerhet, 10 poäng
 • Grundläggande teori i spårsvetsning, 5 poäng
 • Termitsvetsning, 15 poäng
 • Underhåll och revision av spårväxlar, 10 poäng
 • Lia, Lärande i arbete, 100 poäng (

Du måste ha uppnått godkänd nivå på minst en av de här gymnasiekurserna:

 • Industritekniska processer 1, 100 poäng
 • Bygg och anläggning 1, 200 poäng
 • Ellära 1, 100 poäng
 • Fordonsteknik, 200 poäng
 • Verktygs- och materialhantering, 100 poäng
 • Hantverk, 200 poäng
 • Spårbundna fordon, 200 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Kälsvets 1, 100 poäng
 • Rörsvets 1, 100 poäng
 • Stumsvets 1, 100 poäng
 • Svets grund 100 poäng

Du kan också vara behörig om du genom praktisk erfarenhet har fått de förkunskaper som krävs för att kunna klara av och ta till dig utbildningen.

För att få jobba ute i spår efter utbildningen måste du uppfylla de medicinska kraven från Transportstyrelsen och du behöver genomgå en hälsoundersökning, som ska vara godkänd, innan du får börja arbeta.

Vi har en nolltolerans mot droger gäller och slumpmässiga drogtester kan förekomma under utbildningen.

Senast uppdaterad: 15 december 2023