Personligt brev Nordisk spårsvetsare

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev om en till två A4-sidor där du motiverar varför du söker till oss, samt beskriva dina personliga förutsättningar för att gå utbildningen och för att jobba i branschen. Dina svar kommer att ligga till grund för ett kommande enskilt samtal/intervju.

Följande tio frågor ska besvaras i ditt personliga brev:

  1. Har du körkort och i så fall med vilken behörighetsgrad?
  2. Har du yrkeserfarenhet från underhåll/nybyggnation av järnväg? Om ja; vilken och hur lång?
  3. Har du yrkeserfarenhet från någon närliggande bransch, exempelvis bygg- och anläggningsarbete? Om ja; vilken bransch och hur lång?
  4. Har du arbetat yrkesmässigt med svetsning? Om ja; vilka svetsmetoder behärskar du?
  5. Har du några kända problem med din hälsa som kan hindra dig från att ha en säkerhetstjänst i spåranläggning? Exempelvis defekt färgseende, hörselnedsättning, allergier, diabetes, epilepsi? För mer information om hälsokrav, besök Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  6. Hur ser din familjesituation ut? Är du beredd att under merparten av utbildningen befinna dig i Vansbro? Kan du tänka dig att flytta för att få jobb? Finns det i så fall begränsningar kring vart?
  7. Vad gör du för att hålla dig i god fysisk form
  8. Utbildningen är i stora delar praktisk, men innehåller även omfattande teoriavsnitt. Anser du att du har kvalifikationer för att ta till dig de teoretiska delarna?
  9. Ange dina tre viktigaste skäl till att du söker spårsvetsutbildningen?
  10. Finns det något i annat du vill berätta för att styrka att just du skulle passa i branschen?

För kännedom

Järnvägsbranschen såväl som Vansbro Järnvägsskola har nolltolerans mot droger. Under utbildningen kan därför slumpmässiga drogtester förekomma.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024