Vidareutbildningar för företag

Behöver ditt järnvägsföretag kompetensutveckling? Vi erbjuder utbildningslösningar i bland annat banteknik, kap och slip samt alla förekommande svetsmetoder. Vi anpassar utbildningarna efter ditt företags behov och startar dem löpande.

En person som svetsar på ett järnvägsspår.

För tillfället kan vi erbjuda följande kurser:

  • Banteknik
  • Formsvets
  • Grundutbildning skydds- och säkerhetsledare (Basäskydd). Kontakta oss för mer information
  • Kapning och slipning
  • På- och reparationssvets av räls och spårkorsningar
  • Stabilitetspåverkande arbeten i spår (Bastab). Kontakta oss för mer information
  • Termitsvetsning
  • Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM). Kontakta oss för mer information
  • Vistas i spår (Basävista). ontakta oss för mer information
  • Repetitionsutbildningar för ovanstående

Hör gärna av dig för att diskutera just ditt företags utbildningsbehov med oss.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024