Avfall och återvinning

Det är det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall, DVAAB, som ansvarar för frågor som rör avfall och renhållning i Vansbro kommun.

Sopor på en sommaräng.

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Återvinningscentraler

Det är Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna, där du till exempel kan lämna grovavfall som möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall. Bäckdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats. ligger ett par kilometer nordväst om Vansbro.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI Länk till annan webbplats.. Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då FTI Länk till annan webbplats. med din synpunkt!

Läs mer om avfallshantering på DVAAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Lämna in din gamla bil

Som bilägare ansvarar du för din bil även sedan du tagit den ur bruk. Uttjänta bilar är farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och delar som är farliga för miljön. Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Din uttjänta bil ska lämnas till en auktoriserad bildemontering

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Dessutom innehåller den bland annat:

 • 7,2 kg bly (batteri och däck)
 • 6 liter olja
 • 5 liter drivmedel
 • 2,5 liter etylenglykol
 • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
 • 2 kg högaromatisk olja (däck)
 • 650 kg metaller (mest järn)

Kontakt till auktoriserade bilskrotningsanläggningar

Lantz Järn & Metall i Vansbro

0281-481070

linus.albinsson@lantzmetall.se

https://bilretur.se/hitta-bildemonterare-eller-mottagningsstalle/?show_cardemolition_at=dalarnas-lan Länk till annan webbplats.
(Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Så här gör du för att lämna ditt fordon

När du kommer till mottagningsstället ska du ha med dig:

 • Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
 • Legitimation.
 • Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Ungefärliga kostnader för bilskrotning (bilens vikt upp till 1500 kg):

 • Bil som lämnas direkt till anläggningen lämnas kostnadsfritt
 • Hämning av komplett bil, 1600-2000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Hämtning av bilvrak (bil där delar plockats ur) 3000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Även tyngre bilar kan hämtas. Kontakta mottagande bilskrotare.

Har du tappat ditt registreringsbevis?

Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen på deras webbplats eller via servicetelefon: 0771-14 15 16

Beställ registreringsbevis på:

https://regbev.transportstyrelsen.se/extweb Länk till annan webbplats.
(länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Senast uppdaterad: 2 juni 2023