Adresser, namnsättning

Kontakta oss om du har frågor om adresser.

Adresser

Plan- och byggenheten arbetar med adresserna i kommunen, samt med att hålla lantmäteriets Länk till annan webbplats. adressdatabas och delar av deras fastighetsregister uppdaterat. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

Ska du flytta till en befintlig adress ska du anmäla det till Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Namnsättning av gator

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka namn gator, torg, kvarter och bostadsområden i Vansbro kommun ska ha. Hur förslagen kommer in kan variera. Ibland ber kommunen allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022