Lägenhetsregister

Enligt lagen ska det finnas uppgifter om Sveriges lägenhetsbostäder i ett lägenhetsregister.

Kommunen har ansvar för att uppdatera registret. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om varje bostads adress, lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp och area. Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte, eftersom de uppgifterna vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Senast en månad efter att något har förändrats i bostad är fastighetsägaren, enligt lagen, skyldig att rapportera det till kommunen.

Lägenhetsregistrets uppgifter kan komma att användas för bland annat folkbokföring, statistik, forskning, planering, utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022