Markanvisningar

En markanvisning innebär att kommunen reserverar mark till en byggherre eller ett byggföretag. Ingen annan kan köpa marken under reservationstiden, men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja till just den byggherren. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

För beslut om markreservation gäller lagen om allmänna handlingars offentlighet. Det innebär att alla markreservationer som kommunen beslutar är offentliga. Det gäller även beslut om vem som har vunnit en markanvisningstävling. Under tiden som tävlingen pågår gäller däremot sekretess.

Du som byggherre kan själv ha hittat ett bra markområde. Hör av dig till kommunen med din idé om hur du vill utveckla området. Kommunen bedömer om idén är värd att prövas vidare eller inte. Om kommunen tycker att din idé är bra kan en direktanvisning ske.

En direktanvisning kan också ske genom att kommunen föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara om särskild kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

I mindre projekt använder kommunen sig ofta av en så kallad riktad markanvisning för att samla in förslag för hur ett område ska byggas upp. Kommunen uppmanar flera byggföretag att inom en viss tid lämna bidrag och anbud, det vill säga hur mycket man är beredd att betala för marken.

Du som byggherre ska även redovisa hur du vill använda marken, vad du tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform du tänkt dig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.

Kommunen avgör vilket företag som har lämnat det bästa förslaget och erbjuder företaget att ingå ett markanvisningsavtal.

I större projekt använder kommunen ofta markanvisningstävlingar. Det är i stort sett samma sak som en riktad markanvisning. Skillnaden är att kommunen ställer större krav på detaljering när företagen redovisar hur de vill använda marken.

Även här är syftet att hjälpa kommunen avgöra vilket företag som ska få ingå markanvisningsavtal för platsen.

Senast uppdaterad: 14 februari 2024