Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Bygg- och miljöprojekt i kommunen

Här hittar du några av våra aktuella projekt i Vansbro kommun, både de kommunen och privata aktörer arbetar med.

Vi är stolta över att ha en levande och växande kommun, och vill därför dela med oss av olika projekt som sker i kommunen. Nedan kan ni läsa om vad som händer.

Pågående byggprojekt

Pågående miljöprojekt

Pågående detaljplaner

Utöver byggprojekt arbetar kommunen även med att ta fram nya detaljplaner. Det pågående arbetet med dem kan du läsa mer om på sidan nedanför.

Pågående planering av detaljplaner

Tidigare projekt

Senast uppdaterad: 14 september 2023