Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Ny ambulansstation i Vansbro

I september 2023 startade byggnationen av en ny Ambulansstation i Vansbro.

Bäckaskog

Bakgrund

Planeringen med att förbättra arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Vansbro kommun har pågått under flera års tid.

Det här projektet är resultatet av ett samarbete mellan Vansbro kommun och Region Dalarna. Genom att bygga nya, moderna lokaler i direkt anslutning till den befintliga Brandstationen vid Grönalid i Vansbro kommer vi att skapa en effektiv och bra arbetsmiljö för personalen.

Tidplan

Projektet förväntas vara klart i november 2024.

Nu är byggnationen av de nya lokalerna för ambulansverksamheten i Vansbro i gång.
Det är en värdefull investering för norra Dalarna, och det är positivt att arbetsmiljön för ambulanspersonalen äntligen kommer att förbättras.

Bakgrunden med flera års planering visar ett gedignt arbete som lagts ner för att skapa en mer ändamålsenlig arbetsmiljö. Att kunna samnyttja vissa lokaler med brandkåren är en effektiv lösning, och det är bra att de nya lokalerna kommer att öka stationens tillgänglighet och möjlighet till utryckning.

Vansbro kommun tar på investeringskostnaderna, medan Region Dalarna kommer att betala hyreskostnaden. Det visar på samarbete och engagemang för att förbättra vården i området.

Ett år är en rimlig tidsram för att få de nya lokalerna på plats, och förhoppningsvis kommer ambulanspersonalen snart att kunna flytta in i sina förbättrade arbetsmiljöer.

Ciceron SÖK Länk till annan webbplats.
I vårt diarie kan du söka på "Ambulans" och se vilka handlingar det finns i ämnet.
Du kan söka på fritext eller datum.
I ett ärende ser du ärendemening, diarienummer, ankomstdatum och handläggare.
Du kan också se vilka handlingar som hör till ärendet.
Vill du ta del av en handling kan du kontakta den handläggare som ansvarar för ärendet, eller registrator som du når på e-post sekretariatet@vansbro.se, alternativt på telefon 0281 - 750 24.

Läs mer på Ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 september 2023