Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Här hittar du information du behöver för att komma vidare i ditt projekt.