Ansök om bygglov/gör en anmälan

Oftast behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Du kan även behöva lov för rivnings- och markarbeten.

Man hoppar framför ett hus.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. På webbplatsen Mittbygge Länk till annan webbplats. finner du all information du behöver kring bygglov och anmälan, och kan göra din ansökan eller anmälan direkt på webben.

Du kan ansöka om bygglov eller gör en anmälan på webbplatsen Mittbygge. Länk till annan webbplats.Använder du e-tjänsten kan du följa ditt ärende online och när ditt beslut är klart får du det levererat digitalt.

Du kan även skicka in din ansökan , 328.5 kB. eller din anmälan , 214.5 kB. per post eller e-post, eller lämna in den i vår reception.

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om åtgärden endast kräver en anmälan ska du få besked inom 4 veckor. Är ärendet komplicerat kan det ta ytterligare 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • om din bygglovsansökan eller anmälan är komplett
  • om grannar och andra berörda sakägare ska få möjlighet att yttra sig, till exempel om åtgärden avviker från gällande detaljplan eller sker utanför planlagt område
  • om byggnadsnämnden måste ta beslut i ärendet. Nämnden sammanträder en gång i månaden
  • ärendets svårighetsgrad
  • arbetsbelastningen på enheten

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Mer information hittar du på boverkets webbplats:

Senast uppdaterad: 19 maj 2022