Avgifter och taxor

Vad det kostar att söka bygglov eller göra en anmälan beror på var du ska bygga, vad du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna och de uppdateras en gång per år.

Nedan listar vi några av de vanligaste avgifterna kopplade till bygglov. Den fullständiga byggtaxan hittar du nedan.

Byggtaxa för Vansbro kommun , 245.2 kB.

Avgifter och taxor för vanliga åtgärder

Åtgärd

Avgift i kronor

Nybyggnad bostadshus, planenligt

17 575

Nybyggnad bostadshus, utanför planlagt område

22 325

Nybyggnad fritidshus, planenligt

13 755

Nybyggnad fritidshus, utanför planlagt område

17 575

Nybyggnad komplementbyggnad med tekniskt samråd, planenligt

13 775

Nybyggnad komplementbyggnad med tekniskt samråd, utanför planlagt område

14 725

Nybyggnad komplementbyggnad utan tekniskt samråd, planenligt

6 175

Nybyggnad komplementbyggnad utan tekniskt samråd, utanför planlagt område

9 025

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, planenligt

12 825

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, utanför planlagt område

13 775

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, planenligt

7 125

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, utanför planlagt område

8 075

Strandskyddsdispens inom ej ianspråktagen tomt

6 175

Strandskyddssdispens inom ianspråktagen tomt

3 325

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

9 025

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 850


Senast uppdaterad: 10 juni 2024