Behöver jag bygglov?

Behöver du ansöka om bygglov, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna.

Ett färgglatt ihoppusslat hus.

Vi använder vi oss av tjänsten Mitt bygge. Där kan du läsa allt om när du behöver ansöka om bygglov, när det räcker med en anmälan, och när du kan dra igång ditt bygge på direkten.

Mitt bygge Länk till annan webbplats.

I listan visas de vanligaste anledningarna till att du behöver söka bygglov. Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss.

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Väsentlig ändrad användning
 • Inreda en vind med bostadsyta
 • Fasadändring
 • Mur/plank
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Transformatorstationer
 • Upplag och materialgårdar
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Vindkraftverk
Senast uppdaterad: 12 december 2019