Behöver jag göra en anmälan?

Behöver du göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna för anmälan.

Ibland behövs inte bygglov, men då måste man oftast göra en anmälan.

I Vansbro kommun använder vi oss av tjänsten Mitt bygge. Där kan du läsa allt om när du behöver ansöka om bygglov, när det räcker med en anmälan, och när du kan dra igång ditt bygge på direkten.

Mitt bygge Länk till annan webbplats.

  • Anordna en skyddad uteplats
  • Anordna skärmtak på max 15 kvadratmeter
  • Bygga en friggebod, max 15 kvadratmeter

Ovanstående åtgärder ska vara i omedelbara närhet av bostadshuset.

Skyddad uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak
Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod
I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar
De grannar som berörs kan medge att mur, plank skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

  • Göra en komplementbyggnad (Attefallshus) på max 25 kvadratmeter
  • Göra en tillbyggnad på bostadshuset på max 15 kvadratmeter (på ett plan)
  • Bygga högst två takkupor
  • Vissa rivningsprojekt
  • Ändring av en byggnad
  • Eldstad och rökkanal
  • Installation av VA (vatten och avlopp)

De finns fler anmälningspliktiga byggprojekt också, men de är ovanliga. Är du osäker så kan du kontakta oss på plan- och byggenheten.

Senast uppdaterad: 7 september 2020