Bygglovsblanketter

Här hittar du våra vanligaste blanketter gällande bygglov och strandskyddsdispens.

Är du ute efter vilka handlingar som krävs för din ansökan eller anmälan så hittar du några av de vanligaste exempel på nedan länk.

Handlingar för lov

Senast uppdaterad: 15 januari 2024