Gräva, schakta eller borra: Tillstånd

Om du ska gräva eller borra i mark eller väg som ägs eller underhålls av Vansbro kommun behöver du ett tillstånd. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras.

Illustration av grävmaskin.

Tänk på att:

  • Du måste ha ett tillstånd
  • Du kan behöva tillstånd för markupplåtelse från polisen om du vill ställa upp exempelvis bodar, maskiner eller material på allmän mark
  • Du kan behöva bygglov för att få sätta upp skyltar eller ljusanordningar
  • Ta alltid reda på var andras kablar och ledningar går via Ledningskollen Länk till annan webbplats. innan du börjar gräva

Läs mer i dokumentet Anvisning för grävning i gator, vägar och allmän mark , 626.8 kB.

  • Du måste skicka in din ansökan om tillstånd senast två veckor före planerat startdatum. Om du påbörjar arbetet innan dess kan du bli skyldig att betala en extra avgift.
  • Du gör din ansökan digitalt.
  • Vid akuta grävningar vid exempelvis vattenläcka, ska du göra en anmälan istället för en ansökning. Det ska göras senast första ordinarie arbetsdag.

Ansök om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Om arbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan, så kallad TA-plan. I TA-planen står bland annat hur trafiken ska ledas om, vilka vägmärken som ska användas och om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter på platsen. Det kan till exempel vara sänkt hastighet.
  • Du kan lämna in TA-planen tillsammans med din ansökan om grävtillstånd.

Ansökan trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt ska du anmäla det till kommunen. Du gör din färdiganmälan digitalt. Logga in med uppgifterna du fick till din e-post när du ansökte om tillstånd.

Färdiganmäl en uppgrävning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt ska platsen återställas i ursprungligt skick. Det är kommunen som utför återställningsarbetet och du som sökt tillstånd som betalara för jobbet.

Prislista för återställning av beläggning i gatumark

I prislistan finns endast de priser som kan förekomma i samband med återställning av schaktningsarbeten. Påslag för framtida underhåll och tidigareläggande av beläggningsförnyelse tillkommer.

Vi tar ut en avgift om cirka 60 procent av den faktiska kostnaden vid schakt och fräsning. Smalschakt (max 30 centimeter djup och max 20 meter breda schakt) debiteras med 15 procent utöver faktisk kostnad. Det på grund av att ni som utfört grävningen inte behöver lämna garanti.

Prislista återställningsarbeten efter schakt i gator

Objekt


Enhet

á-pris i kronor

aug. -18 - aug. -19

Asfalt i körbana

0 - 5


834

Asfalt i körbana

6 - 50


617

Asfalt i körbana

>50


498

Asfalt i gångbana

0 - 5

751

Asfalt i gångbana

6 - 50

556

Asfalt i gångbana

>50

449

Omsättning smågatsten1593 + ev. mtrl.

Omsättning storgatsten

1 rad

meter

305 + ev. mtrl.

Omsättning storgatsten

2 rader

meter

492 + ev. mtrl.

Omsättning storgatsten

3 rader

meter

695 + ev. mtrl.

Omsättning natursten/kullersten2334 inkl. mtrl.

Omsättning BTG-plattor736 + ev. mtrl.

Omsättning kantsten

rak

meter

488 + ev. mtrl.

Omsättning kantsten

radie

meter

770 + ev. mtrl.

Nysättning BTG-kantstöd


meter

549 inkl. mtrl.

Handläggning av tillståndet


antal

300

Dygnskostnad för öppen schakt


dygn

100


Asfaltytor mindre än två kvadratmeter debiteras som 2 kvadratmeter. Vid större arbetsobjekt; mer än 500 kvadratmeter, kan återställningens utförande och pris diskuteras.

Kostnader som tillkommer: Exempelvis brunnsjusteringar, extra behov av grusmaterial med mera.

Priserna justeras enligt Entreprenadindex E 84, beläggningsarbeten 241 med januari 2003 som basmånad.

Senast uppdaterad: 25 april 2024