Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utstakning eller lägeskontroll.

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats ska en lägeskontroll utföras. Med denna kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov. Lägeskontrollen ska utföras av någon med mätteknisk kompetens.
Du ansvarar själv för att detta blir utfört och inlämnat till kommunen.

Senast uppdaterad: 21 juni 2022