Byggprojekt

Litet trähus.

Här berättar vi om våra byggprojekt, både när det gäller planerade, pågående och avslutade projekt.

För att skydda Vansbro tätort från översvämning bygger vi en tre kilometer lång skyddsvall runt centrum.

Att vallarbetet nu är i gång påverkar dig som brukar gå eller cykla på gång- och cykelvägen längs järnvägen och älven i Träkolsområdet.

Gång- och cykelvägen är avstängd på vardagarna under byggarbetet. Det blir helt enkelt för farligt att blanda cyklister och fotgängare med lastbilar och andra arbetsfordon. All gång- och cykeltrafik leds på vardagarna om till den asfalterade vägen på andra sidan i Träkolsområdet. Vi hoppas att alla ska respektera avspärrningarna. På helgerna är gång- och cykelvägen öppen för trafik som vanligt under hela byggperioden.

I vallprojektet ingår också provtagningar och eventuella saneringar av markföroreningar.

Vallen ska vara färdig under våren 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog den 5 mars 2019 anbud för byggnation av ett nytt kontor på fastigheten Vansbro 11:4, före detta Brosågenområdet.

Kontoret byggs som ersättning för Rindi Västerdala AB:s nuvarande kontor, då det behöver rivas i samband med bygget av den nya skyddsvallen runt Vansbro tätort.

Kommunen betalar cirka 2,5 miljoner kronor för ersättningsbyggnaden. Om vi hade valt att inte ersätta kontoret med en likvärdig byggnad så hade totalkostnaden för vallbygget blivit betydligt högre.

Vid frågor, kontakta samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, telefon 0281-750 12, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 1 december 2020