Energi- och klimatrådgivning

Funderar du på att byta uppvärmningssystem? Har du frågor om hur du kan minska din energiförbrukning och klimatpåverkan? Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad rådgivning till hushåll, fastighetsägare, företag och organisationer.

Bild

Hos Energi- och klimatrådgivningen får du råd och tips om allt som handlar om energi och klimat. Det kan vara exempelvis höga energikostnader, solfångar, värmesystem eller tilläggsisolering.

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Varje kilowattimme räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Vad kan du göra för att dra ner på din förbrukning?
Nedan har vi listat några enkla åtgärder.

Här har vi listat några enkla saker du kan göra här och nu

 

 1. Rätt temp i kyl +6 och frys -18.
  Vattenflaskor i frysen är ett tips. Frysen påverkas mindre av temperaturvariationer när den är full och samtidigt finns friskt vatten och "kylklampar" lagrat (mat, mediciner mm).
 2. Duscha snabbt.
  Snålspolande duschmunstycken och halverad duschtid kan spara upp till 75 % av energin för varmvatten. 
 3. Minskad innetemperatur.
  Det gör skillnad att sänka innetemperaturen och ytterligare någon grads sänkning i rum som inte används löpande sparar ännu mer. Det kommer att synas på kostnaden.
  Se till att ev luft-luft-värmepump står i värmeläge och får prioritet före direktverkande elelement. Minska värmeförluster nattetid genom att nyttja persienner och rullgardiner men öppna upp i söderläge på morgonen för att tillåta solen och ljuset att komma in
 4. Tvätta fulla disk- och tvättmaskiner och häng tvätt istället för torktumlare om möjligt.

Här var vi listat några exempel åtgärder på lite längre sikt:

 1. Direkteluppvärmda hus bör åtminstone förses med luft-luft-värmepump.
  Dock minskar värmepumpens bidrag vid kallare temperaturer än ca -15 till -20 grader. En vedkamin är ett bra komplement för de kallare dagarna. Finns kokplatta är den dessutom användbar för matlagning
 2. Konvertera från direktel till vattenburet system med ackumulatortank.
  Med tank kan man välja att koppla till fler olika värmekällor-värmepump, ved, pellets och elpatron som reserv
 3. Isolera vindsbjälklaget, åtgärda otäta fönster men se samtidigt till att ventilationen fungerar
 4. Ta vara på solelenergin och installera en solcellsanläggning.
  Numer kan man producera och sälja mer solel än man konsumerar på årsbasis utan att riskera ett produktionsabonnemang
 5. Styr elkonsumtionen från de timmar elen är mest eftertraktad och då oftast dyrast till billigare timmar- oftast sen kväll, natt och tidig morgon samt om man har solceller då solen lyser.
  Det lönar sig för hela energisystemet samt ger direkt effekt för den enskilde om man har timavläsning för elen. Kom ihåg att det är värme, varmvatten och eventuell elbilsladdning som står för de enskilt största belastningarna i nämnd ordning. Att köra tvättmaskiner mm nattetid är alltså inte den största besparingen. Tvätta sen kväll eller tidig morgon men var vaken. Skaffa/se över brandvarnare.
 6. Dra ur apparater som inte behöver vara inkopplade- inte främst av energisynpunkt utan mer av brand- och elsäkerhetsskäl)

Använd rätt resurs vid rätt tillfälle

Ont om ved? Spar veden till de kallare temperaturerna när värmebehovet ökar och luft-luft-värmepumpens effektfaktor minskar. Dvs- elda främst när det är kallt men kontrollera också hur kaminen (oftast rumsvärmare) ska eldas och boka extra sotning om så är lämpligt (faktablad brandskyddsföreningen, länk sotaren)

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren kan du ringa, e-posta eller tidsbokade besök. Rådgivaren är placerad i Leksand. Vi rekommenderar dig att mejla din fråga till energiradgivning@leksand.se. I ditt mejl uppger du din fråga, det telefonnummer du vill bli kontaktad på samt om det är någon speciell tid som du föredrar att bli kontaktad på. Rådgivaren ringer sedan upp dig.

Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Den är kostnadsfri och opartisk och bedrivs i samverkan mellan de fem kommunerna Leksand, Rättvik, Malung-Sälen, Vansbro och Gagnef.

Kontakta Energi- och klimatrådgivaren

Hos Energi- och klimatrådgivaren får du svar på frågor om allt som rör energi och klimat.
Vi har listat några exempel nedan:

Genom att använda sig av Elmarknadsinspektionens webbsida ”Elpriskollen” kan man jämföra alla elhandlares elavtal. Det finns fler olika varianter: fast elpris över bestämd tid, rörliga genomsnittspriser över månaden, timspotprisavtal samt varianter som kan kallas 50/50, mixavtal och så vidare.

Väljer man ett timprisavtal måste elmätaren vara bytt för att klara det. Det är också lämpligt att man kollar med sin elhandlare och sin elnätsägare om man kan återgå från timpriser till månadssnittpriser i framtiden. Väljer man timavläsning så ska man undvika de dyraste timmarna vilket oftast, men inte alltid, är nattetid.

Läs mer och jämför el och elavtal på elpriskollen. Länk till annan webbplats.

Beroende på när huset är byggt och hur det är konstruerat kan vissa åtgärder vara mer lämpliga till vissa byggnader och förenade med risker i andra. Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att diskutera vad som kan var lämpligt för din byggnad.

Läs mer på Energimyndighetens sida "Husguiden". Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivningen kan förtydliga och förklara de olika systemen och vilka fördelar respektive eventuella nackdelar de olika värmesystemen ger.

Vid vedeldning är det oumbärligt med ackumulatortank för att ta emot stor mängd värmeenergi för lagring. Därigenom får man också bra förutsättningar för en renare förbränning. Ackumulatortanken är också en förutsättning då man vill komplettera sitt värmesystem med solfångare för sommarhalvårets tappvarmvattenbehov. Ackumulatortankens förmåga att spara varmvatten kommer att var gynnsamt i framtiden. Man skapar möjlighet att göra värme under dygnets timmar när elen är som billigast eller eventuella solceller producerar el. En stor fördel som vinns med ackumulatortekniken är att man skapar ett flexibelt värmesystem. Ackumulatortanken kan värmas med vilken energibärare som helst.

Det finns olika isoleringsmaterial som lämpar sig till olika syften. Hur mycket och med vad man bör tilläggsisolera beror på sambandet. Om tilläggsisolering är möjlig eller lämplig och om det finns risker med det planerade utförandet är frågeställningar som ska tas beslut om.

Under ett antal år har belysningstekniken förändrats och idag är glödlampor i princip helt borttagna från marknaden. Även lågenergilamporna är i många fall ersatta med LED-teknik. Lysrör förkommer oftare och byts löpande mot LED-alternativ som är mer energieffektiva.

Det är vanligt att vi blandar ihop dessa. Solfångare är avsedda att göra värme genom att värma upp en vätska som via växlare blir främst tappvarmvatten. Solfångarna använder solens värmestrålar.

Solceller eller mer korrekt solpaneler/solcellspaneler används för att producera el. En panel innehåller ofta 60 små solceller. Solpanelerna omvandlar solens ljus till el.

Läs mer om solfångare och solceller på Energimyndighetens sida solelportalen. Länk till annan webbplats.

Vi kan investera i mängder av tekniska prylar för att effektivisera vår energianvändning och effektuttag av till exempel el. Att se över våra resvanor och konsumtionsbeteenden behöver inte kosta något alls. Genom att överväga våra beslut avseende konsumtion kan mycket resurser och energi sparas. Den energi som aldrig behövt produceras och köpas är den billigaste och mest hållbara.

En elbil använder sitt drivmedel (el) oerhört effektivt jämfört med förbränningsmotorer där det mesta blir förluster i form av värme. Att ladda elbilar är ett omdiskuterat ämne. För säker laddning ska bilens batteri och laddaren kommunicera. Att ladda genom en vanlig hushållskontakt (Schuko-kontakt) är inget som rekommenderas förutom i undantagsfall och alltid under uppsikt. Dessutom ska då laddning ske till låg effekt och aldrig via skarvkabel eller timer. En hemmaladdare skapar möjlighet att också se till att inte husets elsystem belastas för hårt. Brister i byggnadens elsystem kan innebära en risk, framförallt vid laddning genom hushållskontakt. Att ladda till låg effekt under längre tid kräver en mindre investering och kommer i framtiden att kosta mindre än snabb laddning till hög effekt.

Förnybara bränslen är bränslen som under rimlig tid återskapas. Till dessa ingår olika former av biobränslen såsom ved, pellets och flis, liksom solel, solvärme, vindkraft och vattenkraft. Torv är ett bränsle som ibland anses som förnybart och ibland inte. Torvtillväxten är ca en mm/år vilket innebär att det inte över ”rimlig” tid hinner återskapas för att vara ett förnybart ämne. Samtidigt är uttaget av torv i Sverige mindre än tillväxten nationellt sett. Bland de energikällor som anses icke förnybara återfinns fossila bränslen som bensin och diesel, kol och naturgas. Till de icke förnybara energikällorna hör också uran. Däremot anses den sistnämnda fossilfri om den utvinns utan att fossila bränslen används.

Genom åren har olika bränslen haft olika popularitet. Exempelvis så var etanol ett populärt bränsle framförallt för att statliga subventioner satts in för minska klimatpåverkan. Som ersättare för fossil diesel finns idag bränslet HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) vilket framställs av bland annat slaktrester och vegetabilier. HVO är så länge det inte innehåller vegetabiliska produkter från t.ex. palmolja eller palmoljerester ansett som ett bra alternativ till fossil diesel. Många bilmärken godkänner idag HVO som bränsle och garanterar att deras motorer är konstruerade för HVO.

El är en färskvara och måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras. Har man en solcellsanläggning finns dock möjlighet att ”spara” överskottselen på elnätet, genom att sälja den och när underskott uppstår köpa precis som vi gör annars. Elen kan också sparas i batterier, men endast under kortare perioder på några timmar eller kanske ett par dygn. För att spara el längre perioder är vätgas en kostsam men möjlig väg. Ett mindre batterilager kan vara gynnsamt även om man inte har en solcellsanläggning, då man kan minska belastningen på sina säkringar och därmed också på elnätet. Låga effektbelastningar kommer i en framtid att vara gynnsamt om elnätsägarna tar betalt för abonnenternas belastning under perioder med hög efterfrågan på eleffekt.

Stöd och bidrag inom energiområdet

Du kan få stöd och bidrag för olika energiåtgärder.
Här listas aktuella bidrag:

Sedan juli 2023 finns ett bidrag att söka för energieffektivisering i småhus. För att beviljas stöd ska ett antal kriterier uppfyllas. Ansökan görs via Boverket och beslut fattas av Länsstyrelsen. Det är också till Länsstyrelsen man vänder sig till för att få svar på frågor gällande bidraget. Ansökan av bidraget kan ske fram till 1:a juni 2025 men måste också ha inkommit senast 4 månader efter påbörjandet av åtgärd.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda bilen är ett ekonomiskt stöd avseende laddplats för elfordon som kommer att nyttjas av boende eller anställda. Avser man erbjuda publik laddning hänvisas man till "Klimatklivet" och är man privatperson hänvisas man till "Skattereduktion för grön teknik".

Klicka här för att läsa mer om bidraget på Naturvårdsverkets sida. Länk till annan webbplats.

Skattereduktion för ”grön teknik” kan nyttjas av privatpersoner från 1 januari 2021 och omfattar:

 • Skattereduktion om 20 % för solcellsinstallationer avseende material och arbetskostnader.
 • Skattereduktion om 50 % för lagring av egenproducerad elenergi.
 • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion kan sökas upp till 50 000 kr per person och år och både installation och arbete ska vara utförd och betald tidigast 1:a januari 2021. För att beviljas skattereduktionen för både arbete och material måste fakturan avse båda delarna. Endast materialfaktura medger ingen skattereduktion.

Klicka här för att läsa mer om grönt avdrag hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag, det vill säga alla utom privatpersoner, kan söka klimatinvesteringsstöd. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Ansökan görs via länsstyrelsen, men beslut fattas av Naturvårdsverket.

Läs mer på: Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få 30 procents avdrag för arbetskostnaden.

Läs mer på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024