Fastigheter

All mark är indelad i fastigheter. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheterna. 

Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis har beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. Gränspunkterna är i de flesta fall markerade på marken med rör, råstenar eller liknande.

Fastighetsgränserna som vi har på våra kartor kan ha varierad kvalitet. I vissa fall kan gränsen ligga flera meter fel. Ett arbete pågår att förbättra kvalitet på just dessa gränser.

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för fastighetsbildningen i Vansbro kommun, och handlägger också alla ärenden som rör tomtgränser. Vill du ha hjälp med fastighetsbestämning, utvisning av fastighetsgräns eller om du har en fråga om vem som äger en viss fastighet hänvisar vi till Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Med Lantmäteriets e-tjänsten Min Fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024