Kungörelse om vindkraftverk

Nedmontering av gammalt och nytt vindkraft på fastighet Stensbo 1:4, Hunflen i Äppelbo.

Vindkraft

Vindkraft

Jävsnämnden i Vansbro kommun har genom beslut den 3 november 2022 enligt
9 kap 6 c § miljöbalken beviljat Dala vind AB att nedmontera det äldsta vindkraftverket på Hunflens vindkraftspark, och därmed avsluta verksamheten.

Jävsnämnden Vansbro kommun har även godkänt anmälan om ny miljöfarlig verksamhet för ett nytt, dubbelt så högt, men begagnat verk på samma plats som det verk som nedmonteras.

Beslut

Anmälan om nytt verk JAV 2022-00018 , 203.3 kB.

Anmälan om nedmotering JAV 2022-00019 , 172 kB.

Samtliga handlingar som legat till grund för beslutet finns att få digitalt på begäran. Kontakta då Miljökontoret på e-post miljokontoret@vansbro.se.

Är du inte nöjd med kommunens beslut?

Då kan du överklaga det. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen, men skickas till oss på Miljökontoret i Vansbro kommun.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Miljökontoret Vansbro kommun senast den 1 december 2022.

I skrivelsen bör ärendenas diarienummer JAV 2022-00018 (anmälan om nytt verk) eller JAV 2022-00019 (anmälan om nedmontering) anges.

Skicka ditt överklagande till:
Miljökontoret
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

eller per e-post miljokontoret@vansbro.se

Beslutet hålls även tillgängligt hos kommunens reception på Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro.

Senast uppdaterad: 17 november 2022