Kemikalier

Kemikalier finns överallt, i våra hem, på våra arbetsplatser, inom sjukvården och är en del av vår vardag.

Bild

Kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö på olika sätt. Därför är det viktigt att skaffa information för att kunna hantera olika kemiska ämnen på rätt sätt. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du få tips på hur du kan hantera kemikalier i din vardag.

Kemikalieinspektionen privatperson Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen är den centrala tillsynsmyndigheten inom kemikalieområdet, medan miljökontoret ansvarar för den lokala tillsynen.

Enligt miljöbalken så har den som hanterar kemiska produkter ett ansvar för att känna till hur produkten ska hanteras för att skydda både människors hälsa och miljön.

Här kan du som företagare läsa mer om vad som gäller kring kemikalier och miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd, regler och tillsyn

Generellt kan man säga att det finns inget förbud mot att använda slipers, men det föreligger en viss hälsorisk varpå miljökontoret inte kan rekommendera användningen av slipers i trädgårdar.

Slipers

 • Slipers som är äldre än från 2002 får säljas i Sverige, nyare slipers är förbjudet att sälja.
 • Slipers innehåller nästan alltid kreosot och arsenik vilka är cancerframkallande ämnen, vilket är anledningen till varför det finns vissa begränsningsregler i hur de får användas.  
 • Slipers klassas som farligt avfall och får inte eldas, de ska alltid lämnas till återvinnigscentralen.
 • Det är även olämpligt att såga i dem då farliga ämnen kan frigöras med sågdammet.  
 • Miljöriskerna med kreosot bedöms dock främst som lokala, i direkt anslutning till en stolpe eller en sliper, du bör därför undvika att ha tex bär eller andra odlingar i direkt anslutning till dessa.

Hälsoriskerna med kreosot gäller främst för yrkesarbetare som ofta kommer i kontakt med nyimpregnerat virke, men direkt hudkontakt bör undvikas även för äldre virke.

Kreosotimpregnerat trä får inte användas

 • inuti byggnader, oavsett ändamål
 • i leksaker
 • på lekplatser
 • i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
 • vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord
 • vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av
  - behållare avsedda för odling
  - förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur
  - andra material som kan förorena de varor som anges ovan.
Senast uppdaterad: 25 april 2024