Kemikalier

Kemikalier finns överallt, i våra hem, på våra arbetsplatser, inom sjukvården och är en del av vår vardag.

Bild

Kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö på olika sätt. Därför är det viktigt att skaffa information för att kunna hantera olika kemiska ämnen på rätt sätt. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du få tips på hur du kan hantera kemikalier i din vardag.

Kemikalieinspektionen privatperson Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen är den centrala tillsynsmyndigheten inom kemikalieområdet, medan miljökontoret ansvarar för den lokala tillsynen.

Enligt miljöbalken så har den som hanterar kemiska produkter ett ansvar för att känna till hur produkten ska hanteras för att skydda både människors hälsa och miljön.

Här kan du som företagare läsa mer om vad som gäller kring kemikalier och miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd, regler och tillsyn

Senast uppdaterad: 8 februari 2021