Luftkvalitet och luftföroreningar

Frisk luft är en viktig faktor för människors trivsel och hälsa. De största källorna till luftföroreningar är biltrafik och förbränning. Men även vedeldning och tobaksrök kan bidra till luftföroreningar.

Bild

Vansbro kommun är medlem i Dalarnas luftvårdsförbund som bevakar luftmiljön i hela länet och samordnar mätningar av luftkvalitet i länet. Mätningar utförs i de kommunerna där man beräknar ha störst problem med luftkvaliteten.

Varje år genomförs beräkningar av luftkvaliten vid våra mest trafikerade vägar och luften i Vansbro kommun är generellt bra,

På Dalarnas luftvårdsförbunds webbsida hittar du de senaste rapporterna om luftkvaliten i länet.

Dalarnas Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.


Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitage, därför är trafiken en bidragande orsak till luftföroreningar i städer. För att minska utsläppen av föroreningar är det därför inte tillåtet med tomgångskörning inom vissa områden.

Tomgångskörning med kall motor ger utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Barn är särskilt känsliga mot utsläppen.

Tips för att minska de farliga utsläppen:

 • Använd motorvärmare
 • Starta bilen när du är redo att köra iväg, inte innan
 • Om du inte har en motorvärmare är det bättre att köra iväg än att varmköra bilen på tomgång

Förbud mot tomgångskörning

För att minska utsläppen av luftföroreningar från trafiken är det förjudet med tomgångskörning i mer än en minut inom Vansbro kommun. Omedelbart tomgångsförbud gäller även för fordon som stannar vid en järnvägsövergång. Vi vill påminna om att tomgångskörningsreglerna även gäller utanför skolor och förskolor.

Tomgångskörning är däremot tillåtet om:

 • Fordonet blivit stillastående på grund av trafiksituationen, till exempel vid trafikkö.
 • Fordonet behöver hålla igång motorn för att driva en nödvändig anordning (ej uppvärmning), till exempel en sopbil.

Bestämmelserna för tomgångskörning finns i våra lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifter , 82.5 kB.

Det finns mer än 8000 skadliga ämnen i cigarettrök. Omkring 60 av ämnena kan orsaka cancer. De farliga ämnena kommer snabbt in i ditt blod när du drar ner cigarettröken i lungorna vid ett halsbloss.

Rökningen ökar risken för att få många sjukdomar. Bland annat är rökning den främsta riskfaktorn för följande sjukdomar:

 • Lungsjukdomar som Kol, astma, lunginflammation och lungemfysem
 • Hjärt- och kärlsjukdomar som kärlkramp, storke, hjärtinfarkt och åderförfettning
 • Cancer av olika slag
 • Andra sjukdomar, exempelvis reumatism, diabetes typ 2 och benskörhet

Puls och blodtryck ökar när du röker, dina blodkärl drar ihop sig och att du får sämre kondition. Dessutom försämras immunförsvaret och behandlingsresultaten vid all slags behandling. Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år.

Rökning kan även minska möjligheten att få barn.

Passiv rökning är också skadligt

Du som andas in andras tobaksrök, utsätts för så kallad passiv rökning. Passiv rökning är också skadligt och kan göra dig sjuk. Det kan bland annat förvärra allergi och astma. Det ökar också risken för att få hjärtinfarkt, stroke och lungcancer.

Barn är känsliga för passiv rökning. De kan få allvarliga infektioner och astma. Passiv rökning är även en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Från och med den 1 juli 2019 utökades rökförbudet i Sverige, just för att minska risken för att bli utsatt för passiv rökniong. Det innebär att det är förbjudet att röka på exempelvis uteserveringar, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och vid entréer till allmänna lokaler. Det är den som äger eller har verksamhet i lokalen som ska se till att rökförbudet följs, genom att informera eller säga till de som röker.

Eldning med ved eller andra biobränslen kan vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt.

Risker med vedeldning
Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Anmälan om störning

Tips för vedeldning

 • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
 • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
 • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
 • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas.

Installera eldstad
Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Plan- och byggenmheten. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Anmälan eldstad/rökkanal , 290.4 kB.

Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan också läsa deras broschyr Elda rätt. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 april 2024