Vattendirektiv

Rent vatten är livsviktigt. Vi har alla ett ansvar att skydda och  bevara  vattentillgången för kommande generationer. Såväl myndigheter och organisationer, som företag och privatpersoner måste vara med i arbetet för att höja kvaliteten på våra vatten.

Inom EU finns ett direktiv som är till för att skydda eller förbättra vattnet i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten inom Europa.

Direktivet kallas för vattendirektivet och innehåller ramarna för EU-ländernas arbete med vattenkvalitet och tillgång på vatten. Arbetet ska utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden. Det innebär att vi måste samarbeta över kommun- och landsgränser.

Vansbro kommun tillhör tre vattendistrikt; Bottenhavet, Norra Östersjön och Västerhavets vattendistrikt. Den största delen av Vansbro kommun avvattnas till Dalälven som tillhör Bottenhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats..

Läs mer om vattendirektiv på Vattenmyndigheternas webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 mars 2019