Kungörelse om vindkraftverk

Nedmontering av gammalt och nytt vindkraft på fastighet Stensbo 1:4, Hunflen i Äppelbo.

Vindkraft

Vindkraft

Jävsnämnden i Vansbro kommun har genom beslut den 3 november 2022 enligt
9 kap 6 c § miljöbalken beviljat Dala vind AB att nedmontera det äldsta vindkraftverket på Hunflens vindkraftspark, och därmed avsluta verksamheten.

Jävsnämnden Vansbro kommun har även godkänt anmälan om ny miljöfarlig verksamhet för ett nytt, dubbelt så högt, men begagnat verk på samma plats som det verk som nedmonteras.

Beslut

Anmälan om nytt verk JAV 2022-00018 , 322.4 kB.

Anmälan om nedmotering JAV 2022-00019 , 111.7 kB.

Samtliga handlingar som legat till grund för beslutet finns att få digitalt på begäran. Kontakta då Miljökontoret på e-post miljokontoret@vansbro.se.

Överklagandetiden har löpt ut

Eventuellt överklagande ska ha inkommit till Miljökontoret Vansbro kommun senast den 7 december 2022.

Beslutet hålls även tillgängligt hos kommunens reception på Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024