Så kan du påverka

Du som berörs av en detaljplan kan påverka planens innehåll genom att lämna dina synpunkter. Du kan även överklaga detaljplanen efter att den antagits.

Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen. Du måste lämna dina synpunkter skriftligt för att senare kunna överklaga.

Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen inom tre veckor från att kommunen antagit planen. Skicka din överklagan till kommunen, så vidarebefordrar vi den till den som ska pröva överklagan.

Senast uppdaterad: 15 juni 2023