Kungörelse om yttranden

Dalavind AB ansöker om vindkraft på fastighet Stensbo 1:4, Hunflen i Äppelbo. Nu ges möjligheten att komma in med synpunkter till Vansbro kommun.

Vindkraft

Vindkraft

DalaVind AB har lämnat in en miljöanmälan för nedmontering av befintligt verk och uppförande av ett nytt vindkraftverk (repowering).
Totalhöjden på det nya verket blir 150 meter och bygglov har sökts för det nya verket.
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ges berörda grannar och enskilda, myndigheter och organisationer tillfälle att yttra sig.

Vill du göra din röst hörd?

Synpunkter gällande vindkraftverket ska vara inlämnade till Vansbro kommun senast den 8 juli 2022.

Handlingar finns tillgängliga digitalt längst ned på denna sida samt i biblioteket i Medborgarhuset i Vansbro.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta miljökontoret eller plan- och byggenheten!

Senast uppdaterad: 16 juni 2022