Kungörelse om yttranden

Dalavind AB ansöker om vindkraft på fastighet Stensbo 1:4, Hunflen i Äppelbo.

Vindkraft

Vindkraft

DalaVind AB har lämnat in en miljöanmälan för nedmontering av befintligt verk och uppförande av ett nytt vindkraftverk (repowering).
Totalhöjden på det nya verket blir 150 meter. Bygglov har sökts för det nya verket.
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ges berörda grannar och enskilda, myndigheter och organisationer tillfälle att yttra sig.

Handlingar finns tillgängliga längst ned på sidan.

Ansökningshandlingarna finns även tillgängliga i biblioteket i Medborgarhuset i Vansbro.
Synpunkter ska vara inlämnade till Vansbro kommun senast den 1 juni 2022.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta miljökontoret och plan- och byggenheten!

Senast uppdaterad: 12 maj 2022