Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvattennivån varierar mellan olika platser och olika årstider. Klimat och nederbörd påverkar grundvattnet vilket innebär att nivåerna även kan variera från år till år.

Vårt kommunala dricksvatten kommer i huvudsak från grundvatten. Vansbro kommun arbetar för att på olika sätt skydda vårt grundvatten. Bland annat har vattenskyddsområden inrättats kring de flesta större vattentäkterna.

Dricksvattenanläggning

Ska du installera en ny dricksvattenanläggning så behöver du anmäla det till miljökontoret.

Anmälan om dricksvattenanläggning , 140.2 kB.

Senast uppdaterad: 25 april 2024