Vatten

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt dricksvatten och vad du som har egen dricksvattenbrunn bör tänka på för att få ett bra vatten.

Bild

Det är det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Vansbro kommun.

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet eller har du frågor om det kommunala dricksvattnet kan du läsa mer på Dala vatten och Avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra.

Det finns ett antal laboratorier som kan analysera dricksvatten gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar. På Swedacs webbplats Länk till annan webbplats. hittar du ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller funderingar om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta miljökontoret.

Vill du läsa mer om dricksvatten från egen brunn så hittar du mycket information på Sveriges geologiska undersökning, SGUs webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansluten till vattenledningsförening

Är du ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Vattenledningsföreningar som försörjer fler än 50 personer eller en livsmedelsverksamhet omfattas av dricksvattensföreskrifterna. De ska vara registrerade hos miljökontoret och få regelbunden kontroll.

I Vansbro kommun finns det många fastigheter som har egna brunnar samt mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna. Dessa omfattas istället av Livsmedelsverkets allmänna råd om dricksvatten. Länk till annan webbplats.

Hos SGU Länk till annan webbplats., Sveriges geologiska undersökning, hittar du bra information för dig som har dricksvatten från egen brunn.
Det är även där som du registrerar din brunn i "Brunnsarkivet".

Brunnsarkivet
I Brunnsarkivet hittar du uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Brunnsarkivet är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Brunnsarkivet är en databas som innehåller uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data som till exempel djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn.

För dig som enskild brunnsägare
Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Du bidrar också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet.

Lägg till din brunn i SGU:s tjänst Rapportera in en brunn
Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020