Information om Coronaviruset

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. För att skydda utsatta grupper avråds anhöriga från onödiga besök på sjukhus och på våra äldreboenden. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Vansbro kommun samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter när det gäller händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.

Så hanterar vi spridningen av coronaviruset

Vansbro kommun följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Vansbro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa 113 13.
 • Är du i behov av vård kan du ringa 1177 Vårdguiden. Där får du råd och vägledning av erfarna sjuksköterskor. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 • Tvätta händerna ofta!
  Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket!
  Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
  Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort smittämnen.
 • Stanna hemma när du är sjuk!
  Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.
 • Begränsa dina fysiska kontakter om du är 70 år eller äldre!
 • Har du skickat faktura till kommunen? Leverantörer som skickat faktura till kommunen eller Vansbrohem har möjlighet att begära tidigare betalning.
 • Har du fått en faktura från kommunen? Företag som har problem att betala kommunala avgifter eller fakturor från kommunen och Vansbrohem kan ta kontakt med kommunen / Vansbrohem för att hitta en lösning i form av till exempel en avbetalningsplan eller anstånd.

Skicka e-post till: ekonomi@vansbro.se eller stiftelsen@vansbrohem.se Ange dina kontaktuppgifter, fakturanummer och beskriv ärendet i mailet så återkommer vi till dig.

 • Årliga tillsyns- och kontrollavgifter kan skjutas fram vid begäran.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om de går att skjuta upp.
 • Kommunen möjliggör att restauranger kan öppna sina uteserveringar under vecka 14, du behöver göra en ansökan hos polisen.
 • Pågående upphandlingar finns på kommunens webbplats www.vansbro.selänk till annan webbplats
 • Företag med behov av att minska eller öka arbetsstyrkan kan kontakta näringslivsfunktionen för matchning mot företag med motsatta behov.

Här samlar vi länkar och information som kan vara användbara för dig som företagare.

Myndigheter och statliga verk

Regeringen -Krispaket för svenska företag och jobb länk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen - Säga upp personal eller permittera med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Handelskammaren – så fungerar de ekonomiska krispaketetlänk till annan webbplats

Skatteverket – anstånd med skatteinbetalningar länk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket – information angående coronaviruset länk till annan webbplats

Tillväxtverket - Stöd under utbrott av coronavirus och covid-19länk till annan webbplats

Försäkringskassan – Coronaviruset, det här gällerlänk till annan webbplats

Företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset länk till annan webbplats

Företagarna Sverige – råd och stöd till företaglänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv - information om corona/covid-19 till dig som företagarelänk till annan webbplats

Almi – information med anledning av coronaviruset länk till annan webbplats

Dalarna Science Park - information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Dalapop – styr om stöd med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Visit Dalarna - Information från Visit Dalarna med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Större evenemang och sammankomster

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 personer inte ska hållas tills vidare. Det medför inställda evenemang inom kommunen. Men även mindre sammankomster med färre än 50 personer kan komma att ställas in av olika anledningar. För arrangörer av evenemang med färre än 50 personer finns en information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 länk till annan webbplats

Beredskap för eventuell distansundervisning i Vansbro kommuns kommunala skolor
Vansbro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset Covid -19. I dagsläget vet vi inte hur det kommer att se ut de närmaste veckorna och därför har vi upprättat beredskapsplaner för olika scenarier. Aktuell information finns på vansbro.se. Se till att hålla dig uppdaterad.

För grundskolor:
Rekommendationerna säger att sjuka elever ska vara hemma och vara sjukanmälda. Mentorer, klasslärare och coacher kontaktar sina elever efter två dagar för att höra hur eleven mår och om eleven kan göra skolarbete hemifrån. Detta är för att elever inte ska missa för mycket skolarbete och att arbetet inte läggs på hög framåt.

Om det blir aktuellt med att många ur personalen blir sjuka kommer vi att prioritera skolverksamhet på plats för förskoleklass till årskurs 3 och kan då behöva flytta personal från andra enheter. I första hand kommer vi att hålla undervisningen på deras hemskolor så länge som det är möjligt. Om detta inte är möjligt på grund av personalbrist kan det betyda att elever kan få gå på andra skolor än sin vanliga skola under några dagar eller veckor. Vi kommer då att lösa transporter till och från skolan men kan behöva hjälp av de vårdnadshavare/föräldrar och familjemedlemmar som har möjlighet att själva skjutsa sina barn.

 • För årskurs 7-9 planeras idag för distansundervisning – om och när det blir aktuellt vet vi inte i dagsläget. De eleverna har tillgång till egna datorer och plattor. Hör av dig till skolan om du saknar en internetuppkoppling.
 • För årskurs 4-6 kan det också bli aktuellt med distansundervisning. Lärarna håller på att förbereda för det och tillgång till datorer och internet är en förutsättning för det. Hör av dig till skolan om du behöver låna.

För att detta ska fungera så bra som möjligt behöver ni i hemmet säkerställa att:

 • Eleven kommer in på classroom via sin chromebook
 • Elevens chromebook har en fungerande laddare
 • Ni har tillgång till internet i hemmet, om inte så meddela skolan detta.
 • Du och ditt barn kan logga in på Google classrom och kommer åt skoluppgifter.
 • Du som vårdnadshavare har lämnat uppdaterade mailuppgifter och mobilnummer till skolan

Om distansundervisning även blir aktuell för årskurs F-3 kommer skoluppgifter att förmedlas på det sätt skolan normalt kommunicerar med vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan behöva komma till skolan för att hämta material till sina barn.

Utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller annan digital lösning.

Beredskap för förskolor och fritidshem:
Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att sjuka barn och personal ska vara stanna hemma. Läs mer på vansbro.se.

Vid personalbrist kommer vi bara att ha verksamhet för barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Beredskap för tillsyn för barn/elever vars vårdnadshavare har yrken som i händelse av kris är nödvändiga för samhället.

Om förskola eller fritidshem stängs gäller:
För vårdnadshavare som har samhällsviktiga uppgifter/funktioner i händelse av kris kommer vi att erbjuda tillsyn och omsorg för era barn. Kontakta din förskola eller fritidshem om det skulle bli aktuellt.

Tack för er hjälp!

Skolchef och rektorer i Vansbro kommun

Från och med den 18 mars kommer gymnasiet och vuxenutbildningen att ha distansundervisning och lärarna håller på att förbereda det arbetet. Studierna ska fortsätta i möjligaste mån och regeringen har beslutat att studiestöd från CSN kommer betalas ut som vanligt.

Vansbro utbildningscenter

Onsdag den 18 mars pågår ingen undervisning. Eleverna ska följa ordinarie schema hemifrån från den 19 mars och genomföra de uppgifter som finns i Classroom. Undervisningen kommer att ske genom Google Hangouts, Google Meeting och genom chatverktyg i Classroom.

 • Elever kan vara på APL, arbetsplatsförlagt lärande, om inte arbetsgivaren säger något annat.
 • Skolan kommer ha elevsupport för distansundervisningen genom Classroom: Distansundervisning – Support. Kontakta IT-tekniker på skolan om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
 • Utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller annan digital lösning. Fortsatt information från skolan kommer att skickas till eleverna genom skolmailen. Under vecka 12 är skolan öppen så att elever kan hämta allt undervisningsmaterial.
 • Det är viktigt att eleverna kollar sin mejl varje dag för uppdateringar av undervisningen.

CSN informerar att elever på skolor som har distansundervisning får behålla studiestödetlänk till annan webbplats. Du behöver dock vara närvarande digitalt och delta i undervisningen som ges via digital teknik.

Kontakta mentor eller berörd personal om du har frågor och funderingar. Stängningen av skolan pågår tills vi får rekommendationer om att öppna igen.

Lärcentrum

Eleven följer den undervisning som läraren förmedlar via de distanskanaler som används normalt i undervisningen. Behövs hemlån av dator eller Ipad kontakta skoladministratör.

 • Kontakta IT-tekniker Carin Simonsson om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
 • Fortsatt information från skolan kommer komma eleverna tillhanda via e-post eller genom andra grupper.

Skolchef och rektorer i Vansbro kommun

Please follow this linklänk till annan webbplats with information in several different languagages about how to protect yourself and others from spread of infection.

Senast uppdaterad: 1 april 2020