Tyck till om vansbro.se - svara på vår enkät

För att kunna förbättra användarupplevelsen på vansbro.se behöver vi din feedback. Hjälp oss att svara på en enkät med fem frågor. Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 november.

Hand som håller i penna och ritar ett stort frågetecken.

Hur uppfattar du innehållet och funktionerna på vår webbplats? Vad kan vi förbättra?

I enkäten finns fem påståenden. Svara på en skala från 1 - 10 om hur väl du instämmer med påståendet.

Senast uppdaterad: 5 november 2020