Äldreomsorg

Hur är det att arbeta inom äldreomsorgen i Vansbro kommun?

Ditt arbete innebär att ge våra brukare en trygg och meningsfull tillvaro, där den enskildes behov står i centrum. Du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet.

Som undersköterska eller vårdbiträde är du en viktig resurs för andra människor, då du tillför ett värde i vardagen och hjälper till med olika insatser. Du jobbar där det behövs och kommer märka att din insats gör skillnad och är viktig för den enskilda individen.

I arbetet ger du stöd i den personliga omvårdnaden, i måltidssituationer, i olika serviceinsatser, i att främja social aktivitet och hjälper eventuellt till med medicindelegation.

För att trivas som undersköterska eller vårdbiträde behöver du ha ett intresse för att arbeta med människor.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024