Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Utbildningar för dig som nyanställd

Introduktionsutbildning från SKR

Är detta ditt första jobb inom kommunal verksamhet?
Se denna introduktionsutbildning på 30 min från SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region | SKR Länk till annan webbplats.

Böcker
Senast uppdaterad: 3 juli 2023