Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Praktik och arbetsträning

Inom Aktivitetscentrum hjälper vi unga och vuxna arbetssökande, personer med funktionsvariation och nyanlända med tillfälliga insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och ibland även en anställning.

Allt som vi gör inom Aktivitetscentrum ska motivera, inspirera och utveckla dig som deltagare till att vilja och kunna gå vidare mot studier, jobb eller något annat som ger dig mening, sysselsättning och egen försörjning.

Vi driver bland annat second handbutiken Bumerangen samt Café Unikum i Medborgarhuset.

Vi samarbetar med både försäkringskassan Länk till annan webbplats. och arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 15 maj 2023