Ärenden och handlingar

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen, skickas ut eller skapas av kommunen är allmänna handlingar. För att hålla koll på alla handlingar som kommer in eller skapas inom kommunen registreras de i olika verksamhetssystem.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen, förutom de som är sekretessbelagda. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt.

  • Om du vill ta del av en allmän handling ska du kontakta den förvaltning som hanterar frågan.
  • Har du frågor eller funderingar kring äldre handlingar kan du kontakta kommunarkivet (via officiel e-post eller växel, se kontakt nedan).
  • Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du skicka eller ringa in din fråga till vår officiella e-postlåda: vansbro.kommun@vansbro.se eller på vårt växelnummer 0281-750 00.

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

Ciceron är ett kommunövergripande ärendehanteringssystem där handlingar och ärenden registreras.

Ärendehanteringssystem Ciceron Webb Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022