Protokoll och kallelse jävsnämnden

Här hittar du protokoll från jävsnämndens sammanträden till och med april 2022.

Kallelse

Från och med 2022-05-01 hittar du jävsnämndens kallelser i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats..

Protokoll

Från och med 2022-05-01 hittar du jävsnämndens protokoll i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 24 januari 2023