Protokoll och kallelse valnämnden

Här hittar du protokoll från valnämndens sammanträden.

Valnämnden har inte haft några sammanträden under 2020 eller 2021

Kallelse

Från och med 2022-05-19 hittar du valnämndens kallelser i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats..

Protokoll

Från och med 2022-05-19 hittar du valnämndens protokoll i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 24 januari 2023