Protokoll och kallelser kommunfullmäktige

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden till och med mars 2022.

Kallelse

Den senaste kallelsen till kommunfullmäktige med tillhörande handlingar hittar du nu i vårt ärendehanteringsystem Länk till annan webbplats..

Protokoll

Det senaste protokollet från kommunfullmäktige hittar du nu i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 24 januari 2023