Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Hur kan jag vara med och påverka?

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor i Vansbro kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år.