Medborgardialoger

Vi vill utveckla dialogen med er invånare. Därför vill vi regelbundet höra era erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. 

Med jämna mellanrum besöker politiker och tjänstepersoner kommunens byar. Vid kommundelsträffarna informerar vim vad som är på gång från kommunens sida i byn och mötesdeltagarna ställer frågor och förmedlar byns behov.

Just nu har vi inga kommundelsträffar inplanerade.

Vi har som ambition att varje år arrangera en demokratidag för ungdomar i kommunen. Då diskuteras olika samhällsfrågor och förslag som sedan ska leda till förändringar och utvecklingar inom kommunens verksamheter.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstepersoner olika företag som verkar i kommunen. Det för att få ett bättre näringslivssklimat i kommunen.

Vansbro kommun finns representerad i sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma: Att öka tillgängligheten och dialogen mellan kommunen, er som bor här och andra intressenter.

Vi har följande officiella kanaler på sociala medier:

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att inte lägga ut reklam på våra sidor, kränka någon eller lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som vi får in via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, lämna ut den.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022