Synpunkter

Har du synpunkter på våra verksamheter och tjänster?
Hjälp oss att utvecklas och bli bättre genom att lämna en synpunkt till våra tjänstepersoner.

Feedback

Feedback

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Alla synpunkter registreras och följs upp. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Tänk på att inte ange några känsliga uppgifter i formuläret. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid på vardagar.

Välkommen med din synpunkt!

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du har angivit. Syftet med den behandlingen är för att kunna förbättra våra verksamheter.

Vansbro kommun har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med av kommunen fastställd informationshanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ansvarig verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på växel tfn 0281-750 00 eller e-post vansbro.kommun@vansbro.se. Du når vårt dataskyddsombud på växel tfn 0281-750 00 eller e-post dataskyddsombud@vansbro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Lämna dina synpunkter på våra verksamheter via formuläret

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Jag vill lämna:Här kan du bifoga ett dokument eller en bild
På vilket sätt vill du ha svar? * (obligatorisk)
På vilket sätt vill du ha svar?Senast uppdaterad: 24 april 2023